slider - budynek
slider - budynek
slider - budynek
slider - budynek

Kategorie

Edukacja

Historia działalności edukacyjnej spółki Economicus sięga maja 1991 roku kiedy to założono Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej (nr decyzji: DNS 3-0145/TBS/173/94) z dnia 15 czerwca 1994 r. na bazie osobowej i materialnej College'u utworzona została formalnie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 36. W tym samym czasie GWSH na Wydziale Zarządzania uruchomiła, na podstawie wspomnianej decyzji MEN, studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja.

W chwili obecnej Spółka prowadzi dwie placówki edukacyjne:

Niepubliczne Przedszkole "Akademia Mądrych Sówek" z Oddziałami Integracyjnymi

Przedszkole to pierwsze miejsce, w którym dziecko spotyka się z różnymi osobami o różnych poglądach, uczniami oraz dorosłymi zachowującymi się w odmienny sposób. Zetknięcie z innymi dziećmi i odmiennymi punktami widzenia jest motorem rozwoju poznawczego, społecznego oraz emocjonalnego. Nowe środowisko powoduje, że dziecko zaczyna zadawać pytania, konsultuje się z kolegami, rodzicami czy nauczycielami, a także ćwiczy umiejętność radzenia sobie z emocjami, czekania na swój głos w dyskusji czy godzenia się z innymi poglądami. Poczucie sprawstwa to bardzo istotna kwestia – przedszkole pozwala rozwijać to poczucie i umożliwia zbudować realistyczną samoocenę, podnieść poczucie własnej wartości, nauczyć się samodzielności oraz wytrwałości w działaniu. Przedszkole jest miejscem do zabawy, poprzez której różne formy dziecko zdobywa wiele istotnych umiejętności, ale też realizuje swoje pragnienia i uczy się oddzielać rzeczywistość od wyobraźni, rozwijając tym samym myślenie abstrakcyjne. W przedszkolu dziecko poznaje różne sytuacje społeczne, uczy się na czym polegają reguły i podporządkowanie się im, a także uczy się planowania i realizowania zaplanowanych aktywności. Wszystko to stanowi podstawę do nabycia zdolności, które później są pomocne w nauce szkolnej, stawiającej nowe wyzwania i zorganizowanej w zupełnie inny sposób, wymagającej umiejętnego korzystania z kompetencji rozwijanych przez zabawę. Wszystkie powyższe warunki rozwoju stwarza nasze Przedszkole "Akademia Mądrych Sówek". mieszczące się przy Niepublicznej Szkole z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła”. Przyjmujemy zarówno dzieci z dysfunkcjami, jak i bez oraz rozwijamy w nich pozytywne cechy, od samego początku realizując ideę integracji. W działalność naszego przedszkola wpisuje się również terapia wczesnego wspomagania rozwoju . Wierzymy, że przedszkola integracyjne stwarzają możliwość wychowania młodych ludzi w duchu tolerancji, bez uprzedzeń wobec tych którzy potrzebują nie litości, ale akceptacji i zwykłej życzliwości.

Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła”
Przy rejestracji otrzymała uprawnienia Szkoły Publicznej . Głównym celem „Naszej Szkoły” jest dobro naszych dzieci. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej przeprowadza się rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności jak również zatrudnia się nauczycieli posiadających pełne , zgodne z nauczanym przedmiotem kwalifikacje. Ponadto szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oprócz realizacji podstawy programowej może mieć w szkolnym planie nauczania dodatkowe przedmioty. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty będziemy wydawać świadectwa, indeksy zgodnie z tym jak to robią szkoły publiczne.


Aby dowiedziec sie więcej zapraszamy na stronę internetową Naszej Szkoły lub stronę internetową Przedszkola