slider - budynek
slider - budynek
slider - budynek

Kategorie

Edukacja

Historia działalności edukacyjnej spółki Economicus sięga maja 1991 roku kiedy to założono Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej (nr decyzji: DNS 3-0145/TBS/173/94) z dnia 15 czerwca 1994 r. na bazie osobowej i materialnej College'u utworzona została formalnie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 36. W tym samym czasie GWSH na Wydziale Zarządzania uruchomiła, na podstawie wspomnianej decyzji MEN, studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja.

W chwili obecnej Spółka objęła patronatem trzy placówki edukacyjne:

 

  • Niepubliczną Szkołę Podstawową „Nasza Szkoła” w Katowicach


Przy rejestracji otrzymała uprawnienia szkoły publicznej. Głównym celem Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” jest dobro dzieci. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej przeprowadza się rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności jak również zatrudnia się nauczycieli posiadających pełne , zgodne z nauczanym przedmiotem kwalifikacje. Ponadto szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oprócz realizacji podstawy programowej może mieć w szkolnym planie nauczania dodatkowe przedmioty. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty będziemy wydawać świadectwa, indeksy zgodnie z tym jak to robią szkoły publiczne.
 

  • Niepubliczną Szkołę Podstawową "Nasza Szkoła" w Żorach

Placówkę otwarto w roku szkolnych 2022/23. W chwili obecnej trwa rekrutacja do klasy 1 i 2 na rok szkolny 2023/24. Szkoła dysponuje własnym zapleczem lokalowych w Żorach przy ulicy Ks. Leszka 3. Do szkoły przyjmowanne są dzieci z orzeczeniami ze względu na autyzm i zespół Aspergera. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Jest placówką specjalną. Więcej informacji o szkole można znależć na jej stronie internetowej: https://naszaszkolazory.pl/https://naszaszkolazory.pl/

  • Liceum Ogólnokształcące "Nasza Szkoła w Katowicach

Nowo otwarta placówka rozpocznie działalność w roku szkolnym 2023/24. Liceum przeznaczone jest dla młodzieży z zespołem Aspergera, autystów i uczniów niepełnosprawncych ruchowo. Motto placówki to RELACJE zarówno w kontaktach nauczyciel - uczeń jak również nauczyciel - rodzic. Placówka dysponuje własnnymi salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, specjalistycznymi gabinetami w budynku przy ul. Harcerzy Września 1939 r nr 5.
Dowiedz się więcej odwiedzając stronę liceum: 
https://liceumnaszaszkola.pl/