slider - budynek
slider - budynek
slider - budynek

Listopad

28 listopad 2018

Konferencja dla nauczycieli

Wczoraj w hali Pogoni w Zabrzu odbyła się zorganizowana przez nasze Centrum Szkolenia Nauczycieli- Economicus konferencja "PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO W KONTEKŚCIE ROZWOJU KOMPETENCJI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH"Konferencja została zorganizowana przez zespół Economicus w składzie Aneta Baranowska i Dariusz Kurzeja w ramach projektu Dotknij nauki. Prowadził ją trener Maciej Westerowski

W ramach konferencji partnerzy i eksperci przedstawili zagadnienia związane z:
- Prezentacją działań zrealizowanych w projekcie Dotknij Nauki
- Omówieniem form wsparcia dla nauczycieli
- Diagnozą potrzeb szkoły w procesie rozwoju kompetencji kluczowych
- Statystyczną analiza wyników badania diagnostycznego- rzadkie przypadki w statystyce opisowej
- Uczeniu się i rozwijaniu umiejętności matematycznych
- i o Złotym podziale w dydaktyce matematyki